Projektet delfinansieras av

Regionalt stöd

Vad är CATE?

CATE är ett avslutat projekt där befintliga företag i regionen tog ett del av ett kompetensutvecklingsprogram inom acceleratorteknik. Projektet har gett flera företag med hjälp av forskares stöd bättre möjligheter till att få kontrakt gällande konstruktion och underhåll av forskningsanläggningar som kräver avancerad utrustning inom acceleratorteknik.

Kompetensprogrammet bestod av att företag erbjuds kostnadsfria skräddarsydda kurser. Några företag fick också möjlighet till att bygga en acceleratormodul i samarbete med andra företag, universitet och experter från CERN. Ledorden var learning by doing. En målsättning med projektet var också att sprida kunskap om affärsmöjligheter inom acceleratorteknikbranschen.

Projektet blev prisat för ett av Europas mest innovativa projekt av RegioStars 2014.